Åkverket är försedd med styrrullar vilket är unikt för denna typ.HITACHI elåkverk typ ET/ETN

Åkverkets sidostycken hålls samman av bärbulten. Motor och växel är monterade på det ena sidostycket och kontaktorskåpet på det andra.
De två drivhjulen drivs med reducering via en växel.

Fyra stycken styrrullar mot balkflänsens ytterkant ger stabilitet och lågt slitage av hjulen.
En kåpa innesluter växeln och förhindrar sprut av fett samt ger maximal driftsäkerhet. Den elektromagnetiska bromsen ingår som standard och är pålitlig med mycket lång livslängd beträffande belägg och andra delar.

Alla Hitachis elåkverk har induktionshärdade hjul av kolstål som är nästan outslitliga. Andra fabrikat har hjul av gjutjärn vilka har mycket sämre hållbarhet och får bytas med jämna mellanrum när åkverken körs ofta och långt.

Manöverspänning 24V.


Hastighet typ ETN: 2 hastigheter 21 och 5,3m/minut.
               Typ ET:  1 hastighet 10,5m/minut

Kapacitet:
1 ETN         1000 kg
2 ETN         2000 Kg
3 ETN         3000 Kg
5 ETN         5000 Kg
5 ET           5000 Kg